Pembentangan Kertas Penyelidikan Akademik

TARIKH PENTING (IMPORTANT DATE): 

Tarikh Tutup Penghantaran Abstrak (Abstract Submission Due) : 6 Februari 2018 di web www.icompex.gov.my

Tarikh Tutup Penghantaran Kertas Penyelidikan Akademik (Full Paper Due) : 13 Februari 2018 di pautan Open Conference System yang akan dimaklumkan kelak (sila rujuk e-mel yang diterima)

Tarikh Akhir Penulis Menghantar Pembetulan dari Penilai (Camera Ready Due) : 20 Februari 2018

Tarikh Akhir Bayaran : 26 Februari 2018

Pembentangan Kertas Penyelidikan Akademik akan berlangsung (Conference Date) : 20 Mac 2018

Paper submission and reviewing will be conducted through the Open Conference Management System. Authors are required to upload and submit their papers online and reviewer process online. Please alert and update your email.

PANDUAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN AKADEMIK

 1. Bidang Kajian:

 2. A - Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran

  B - Bahasa

  C - Pengajian Islam

  D - Teknologi Hijau

  E - Teknologi Makanan

  F - Kesenian, Filem

  G - Pengurusan Risiko

  H - Keselamatan Maklumat, Rangkaian  Teknologi Digital IT

  I - Awam - Ukur, Tekologi Kayu, Alam Sekitar, Bangunan, Bandar dan Wilayah, Seni Bina

  J - Elektrik - Elektronik, Tenaga Hijau, Komputer, Komunikasi, Perubatan

  K - Mekanikal - Automasi, Automatif, Bahan, Loji, Pembuatan, Pembungkusan, Penyaman Udara, Plastik, Tekstil

  L - Pelancongan, Rekreasi, Perhotelan

  M - Perniagaan, Pemasaran, Akaun, Pengurusan, Kewangan dan Ekonomi

 3. Sebarang pertanyaan atau masalah berkenaan Pembentangan Kertas Penyelidikan Akademik sila hubungi:

                     Dr. Nazmi :  0125568726